Euni Partners
 

Първа международна среща по проект EUth: Укрепване на младежта и демокрацията в Европа

Сдружение Юни Партнерс взе участие в първата международна среща по проект EUth: Подкрепа на младежта и демокрацията в Европа, която се проведе в Ново Место, Словения между 11-ти и 14-ти март 2024. Консорциумът положи основите на едно здраво и продуктивно сътрудничество, за да се осъществят заложените цели по проекта. Партньорът...

EUTH: УКРЕПВАНЕ НА МЛАДЕЖТА И ДЕМОКРАЦИЯТА В ЕВРОПА

One of the main objectives of this project is to build capacities of youth work organisations to activate more young people. This objective follows the youth priority “increase the quality, innovation, and recognition of youth work”. This will be done by bringing together a diverse network of European partner organisations …

Тридневно обучение за специалисти, работещи с хора с обучителни и поведенчески затруднения и увреждания

В периода от 13 до 15 февруари Сдружение "Юни Партнерс" проведе обучение с основен акцент върху развитието на приобщаващото образование и повишаване на професионалното развитие на специалистите, които работят с лица с обучителни и поведенчески трудности и увреждания. Събитието бе част от проект R(AE)L ...

ERAS II – поуки от COVID-19

Основната цел на проекта ERAS е дългосрочно партньорство на тринадесет града в тринадесет различни страни с общата цел да подобрят условията за развитие на доброволчеството в страните партньори и в цяла Европа. За целта партньорските организации обмениха информация, добри практики, знания и популяризираха...

Европейски алианс за подкрепа на доброволци - поуки от кризата с Covid-19 – ERAS II

ERAS II project is a continuation of a partnership established in 2021 with ERAS – European Alliance for Volunteer Support project. It addresses the impact of Covid-19 on voluntarism, support to voluntarism by local authorities for a better crisis response, and improving conditions for the development of voluntarism in partner …

Финална международна среща

От 19 до 21 юни 2022 г. Асоциация Юни Партнерс взе участие в финалната международна среща по проект RescEU „Какъв би бил животът без ЕС?“. Събитието беше организирано в Ново Место от словенския партньор по проекта: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto. Първият...

Implementation of the Escape Room in Blagoevgrad, Bulgaria

Association Euni Partners is delighted to announce the successful implementation of our Escape Room that was created within the project REscEU: What would be Europe without EU?, funded by Europe for Citizens programme. The creation of the Escape room in Bulgaria was a result between the collaboration of the Euni …

Closing conference of the Solidarity For Heritage project

Solidarity for Heritage Network was officially established during the Closing Conference of the S4H project. During the meeting in Strumyani, held between 4th March to 7th March 2019, representatives of Association Euni Partners, Municipality of Strumyani (Bulgaria), Municipality of Agia (Greece), Naxxar Local Council (Malta) and Municipality of Novo Mesto …

“Together for Solidarity” conference for drafting policy reform in volunteering

Euni Partners coordinated a meeting of representatives and experts from 5 European towns, which took place in Caltanissetta, Italy to draft policy reform in volunteering. The “Together for Solidarity” conference of the S4H project brought together representatives and experts from Strumyani, Bulgaria; Naxxar, Malta; Novo Mesto, Slovenia and Agia, Greece in Caltanissetta, Italy to draft …

bg_BG