Euni Partners
 

Volunteering 4 Social Empowerment

TПроектът “Volunteering 4 Social Empowerment” има за цел да даде възможност на младите хора да надградят своите умения и компетенции, свързани с активно гражданство, отговорност и инициативност; да подобрят медийната си грамотност и критично мислене; да придобият дигитални и организационни умения; да увеличат възможностите си за кариерно развитие, да им се даде шанс да придобият международен опит, да изградят в себе си чувство на толерантност и солидарност и да обогатят начина, по който гледат на света. 

В рамките на следващите 12 месеца ще посрещнем и работим с четирима доброволци - Алексия от Франция, Мигел от Испания, Бранко и Йована от Сърбия. Те ще придобият опит в работата с младежи, в неформални образователни дейности, а също и в методите за приобщаване и интеграция.

Проектът се реализира в сътрудничество с Concordia от Франция; Сдружение Arrabal от Испания и AzBuki от Сърбия.

Проектът “Volunteering 4 Social Empowerment” е финансиран от програмата Erasmus+.

bg_BG