Образование и обучение
Euni Partners extensively works with people from and outside educational institutions, as well as with people from geographically distant/ rural areas and people with learning difficulties and disabilities, who are usually facing major difficulties in...
Консултантска дейност и създаване на мрежи
Association Euni Partners consults and supports local, regional and national authorities, as well as educational institutions, social service providers, NGOs, and businesses in Bulgaria. We support our members and partners in reaching new horizons through:...

За нас

Сдружение Юни Партнерс е неправителствена организация, която работи за насърчаване и разширяване на сътрудничеството между академичните среди, бизнеса, институциите и образователните организации. Неговите основни области на дейност са образование и обучение, устойчиво развитие и социална интеграция на хора в неравностойно положение. Сдружение Юни Партнерс има над 80 членове от различни професионални среди, включително академични среди; образование; медии и нови технологии; бизнес; НПО и др. То е член на Регионалния съвет за учене през целия живот, участва в процеса на разработване на политики в областта на образованието и посланик на ученето през целия живот.

Юни Партнерс осигурява обучителни възможности за всички възрастови групи - от деца в детски градини до възрастни хора 65+, с акцент върху специалното образование. Сдружението работи в партньорство с училища и университети в България с цел подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с нуждите на пазара на труда и предлага кариерно ориентиране, подкрепа и професионално обучение. Тъй като сдружението си сътрудничи с няколко бизнес съюза, то осигурява обучение, стаж и практики в различни икономически сектори. Юни Партнерс организира курсове за обучение в областта на предприемачеството и заетостта; управление на международни проекти; ИКТ, графичен и уеб дизайн, информационна грамотност, гражданско образование, когнитивно и социално развитие; и т.н.

Сдружение Юни Партнерс консултира и подкрепя местни, регионални и национални власти, както и дирекции за образование в България. Поради установеното дългосрочно сътрудничество с тези институции, от една страна, сдружението получава институционална подкрепа и валидиране, а от друга - достига до широка аудитория за разпространение и изпълнение на своите дейности.

Нашите проекти

Volunteering4Solidarity
The project “Volunteering4Solidarity” aims at empowering young people to become independent individuals, ready to enter the labor market. It will give them the opportunity to...
Прочети повече "Volunteering4Solidarity"
MIND-SET
The development of this project is a consequence of the pandemic and one of the sectors most affected - the creative industries. The project Mind-Set...
Прочети повече "MIND-SET"
EUROPEAN ALLIANCE FOR VOLUNTEER SUPPORT – ERAS
The main goal of EUROPEAN ALLIANCE FOR VOLUNTEER SUPPORT – ERAS project is a long-termpartnership of thirteen towns from thirteen different countries with the common...
Прочети повече "EUROPEAN ALLIANCE FOR VOLUNTEER SUPPORT – ERAS"
SMELT
The SMELT project: Skilling Marginalized people to Enter Labour Market, is aiming to face the paradox of business sectors experiencing workforce shortage and the high...
Прочети повече "SMELT"
The Third Reading Age
The THIRD READING AGE project plans to increase the target groups' quality of interaction with senior learners/users due to increased didactic, communication, and motivation competences,...
Прочети повече "The Third Reading Age"
REscEU – What would life be without EU?
REscEU was born with a clear goal in mind. To allow young Europeans to learn more about the role the European Union plays in our...
Прочети повече "REscEU – What would life be without EU?"
Marielle – Never Stop Rising
The general objective of the project is to contribute to strengthen gender empowerment and prevent violence against women at risk of marginality. Its specific objectives...
Прочети повече "Marielle – Never Stop Rising"
Dance Against Bullying
The project “Dance against bullying” is funded by the Erasmus+ Programme, Key Action 2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. The overall...
Прочети повече "Dance Against Bullying"