Euni Partners

Euni Partners
 

Образование и обучения

Юни Партнерс работи с хора от и извън образователната система, както и с хора от географски отдалечени/ селски райони, хора с образователни затруднения и увреждания, които срещат големи трудности в...

Консултантска дейност и създаване на мрежи

Сдружение "Юни Партнерс" предлага консултански услуги и подкрепя местни, регионални, национални власти, както и образователни институции, доставчици на социални услуги, НПО-та и други бизнеси в България. Ние помагане на нашите членове и партньори да достигнат нови хоризонти, чрез...

За нас

Сдружение Юни Партнерс е неправителствена организация, която работи за насърчаване и разширяване на сътрудничеството между академичните среди, бизнеса, институциите и образователните организации. Неговите основни области на дейност са образование и обучение, устойчиво развитие и социална интеграция на хора в неравностойно положение. Сдружение Юни Партнерс има над 80 членове от различни професионални среди, включително академични среди; образование; медии и нови технологии; бизнес; НПО и др. То е член на Регионалния съвет за учене през целия живот, участва в процеса на разработване на политики в областта на образованието и посланик на ученето през целия живот.

"Юни Партнерс" предоставя обучения за всички възрастови групи - от деца в детски градини до възрастни хора 65+, с акцент върху специалното образование. Сдружението работи в партньорство с училища и университети в България с цел подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с нуждите на пазара на труда и предлага кариерно ориентиране, подкрепа и професионално обучение. Тъй като сдружението си сътрудничи с няколко бизнес съюза, то осигурява обучение, стаж и практики в различни икономически сектори. Юни Партнерс организира курсове за обучение в областта на предприемачеството и заетостта; управление на международни проекти; ИКТ, графичен и уеб дизайн, информационна грамотност, гражданско образование, когнитивно и социално развитие; и т.н.

Association Euni Partners consults and supports local, regional and national authorities, as well as directorates for education in Bulgaria. Due to the established long-term cooperation with these institutions, on the one hand the Association receives institutional support and validation, and on the other – reaches wide audience for dissemination and implementation of its activities.

Нашите проекти

Трето събитие – Обмен на добри практики

Association "Euni Partners", Blagoevgrad, together with Mrs. Ani Andonova - staff specialist "Youth Activity", at the Regional Office of the Bulgarian Red Cross - Blagoevgrad,...
Прочети повече "Third event – Exchange of Good Practices"

Първа среща по проект ECO SHEF

Association Euni Partners hosted the first F2F meeting within the project ECO CHEF: vocational training for disadvantaged peopleThe theme of the meeting was social entrepreneurship....
Прочети повече "First meeting ECO CHEF project"

Първа международна среща по проект ERAS II

Between the 22nd and 25th of April, ERAS partners from Bulgaria , Greece , Hungary and Latvia visited Slovenia to learn about the effect of...
Прочети повече "First International Meeting within the project ERAS II"

6-та транснационална партньорска среща в рамките на проект IN NEET

Association Euni Partners participated in the 6th Transnational Partners Meeting within the project IN NEET, which took place between 21-24 February 2023 in Pisa, Italy. ...
Прочети повече "6th Transnational Partners Meeting within the project IN NEET"

Become who YOU arе

The BeYOU project aims to structure an educational, vocational and social orientation for young people (between 16 and 25 years old) through a coaching course...
Прочети повече "Become who YOU are"

Обучение Допълваща и алтернативна комуникация, Гърция

Сдружение "Юни Партнерс" взе участие в последната обучителна част от проекта Слушай, действай, анализирай (Listen, Act, Analyse). Дейностите бяха проведени в Солун, Гърция от 17-ти до 21-ви октомври и бяха фокусирани върху методът за допълваща и алтернативна комуникация (ААС).
Прочети повече Обучение Допълваща и алтернативна комуникация, Гърция
bg_BG