Euni Partners

Euni Partners
 

Образование и обучения

Юни Партнерс работи с хора от и извън образователната система, както и с хора от географски отдалечени/ селски райони, хора с образователни затруднения и увреждания, които срещат големи трудности в...

Консултантска дейност и създаване на мрежи

Сдружение "Юни Партнерс" предлага консултански услуги и подкрепя местни, регионални, национални власти, както и образователни институции, доставчици на социални услуги, НПО-та и други бизнеси в България. Ние помагане на нашите членове и партньори да достигнат нови хоризонти, чрез...

За нас

Сдружение Юни Партнерс е неправителствена организация, която работи за насърчаване и разширяване на сътрудничеството между академичните среди, бизнеса, институциите и образователните организации. Неговите основни области на дейност са образование и обучение, устойчиво развитие и социална интеграция на хора в неравностойно положение. Сдружение Юни Партнерс има над 80 членове от различни професионални среди, включително академични среди; образование; медии и нови технологии; бизнес; НПО и др. То е член на Регионалния съвет за учене през целия живот, участва в процеса на разработване на политики в областта на образованието и посланик на ученето през целия живот.

"Юни Партнерс" предоставя обучения за всички възрастови групи - от деца в детски градини до възрастни хора 65+, с акцент върху специалното образование. Сдружението работи в партньорство с училища и университети в България с цел подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с нуждите на пазара на труда и предлага кариерно ориентиране, подкрепа и професионално обучение. Тъй като сдружението си сътрудничи с няколко бизнес съюза, то осигурява обучение, стаж и практики в различни икономически сектори. Юни Партнерс организира курсове за обучение в областта на предприемачеството и заетостта; управление на международни проекти; ИКТ, графичен и уеб дизайн, информационна грамотност, гражданско образование, когнитивно и социално развитие; и т.н.

Асоциация Юни Партнерс консултира и подкрепя местните, регионалните и националните власти, както и дирекциите по образование в България. Благодарение на установеното дългогодишно сътрудничество с тези институции, от една страна Асоциацията получава институционална подкрепа и утвърждаване, а от друга – достига до широка аудитория за разпространение и осъществяване на своята дейност.

Нашите проекти

EUTH: УКРЕПВАНЕ НА МЛАДЕЖТА И ДЕМОКРАЦИЯТА В ЕВРОПА

One of the main objectives of this project is to build capacities of youth work organisations to activate more young people. This objective follows the...
Прочети повече "EUTH: STRENGTHENING YOUTH AND DEMOCRACY IN EUROPE"

INEQUALITIES MATTER

The consciousness and knowledge on environment/climate change have incredibly increased in the last decade becoming one of the most discussed issues, at the same time...
Прочети повече "INEQUALITIES MATTER"

ERAS II – поуки от COVID-19

Основната цел на проекта ERAS е дългосрочно партньорство на тринадесет града в тринадесет различни страни с общата цел да подобрят...
Прочети повече "ERAS II – learnings from COVID-19"

ERAS II Final event – Обмяна на добри практики

Association "Euni Partners", Blagoevgrad, together with Mrs. Ani Andonova - staff specialist "Youth Activity", at the Regional Office of the Bulgarian Red Cross - Blagoevgrad,...
Прочети повече "ERAS II Final event – Exchange of Good Practices"

Първа среща по проект ECO SHEF

Association Euni Partners hosted the first F2F meeting within the project ECO CHEF: vocational training for disadvantaged people. The theme of the meeting was social...
Прочети повече "First meeting ECO CHEF project"

Първа международна среща по проект ERAS II

Between the 22nd and 25th of April, ERAS partners from Bulgaria , Greece , Hungary and Latvia visited Slovenia to learn about the effect of...
Прочети повече "First International Meeting within the project ERAS II"
bg_BG