Euni Partners
 

За нас

Сдружение Юни Партнерс е неправителствена организация, която работи за насърчаване и разширяване на сътрудничеството между академичните среди, бизнеса, институциите и образователните организации. Неговите основни области на дейност са образование и обучение, устойчиво развитие и социална интеграция на хора в неравностойно положение. Сдружение Юни Партнерс има над 80 членове от различни професионални среди, включително академични среди; образование; медии и нови технологии; бизнес; НПО и др. То е член на Регионалния съвет за учене през целия живот, участва в процеса на разработване на политики в областта на образованието и посланик на ученето през целия живот.

"Юни Партнерс" предоставя обучения за всички възрастови групи - от деца в детски градини до възрастни хора 65+, с акцент върху специалното образование. Сдружението работи в партньорство с училища и университети в България с цел подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с нуждите на пазара на труда и предлага кариерно ориентиране, подкрепа и професионално обучение. Тъй като сдружението си сътрудничи с няколко бизнес съюза, то осигурява обучение, стаж и практики в различни икономически сектори. Юни Партнерс организира курсове за обучение в областта на предприемачеството и заетостта; управление на международни проекти; ИКТ, графичен и уеб дизайн, информационна грамотност, гражданско образование, когнитивно и социално развитие; и т.н.

Association Euni Partners consults and supports local, regional and national authorities, as well as directorates for education in Bulgaria. Due to the established long-term cooperation with these institutions, on the one hand the Association receives institutional support and validation, and on the other – reaches wide audience for dissemination and implementation of its activities.

bg_BG