REscEU – What would life be without EU?

Идеята за проекта REscEU възникна с ясна цел - да даде възможност на младите европейци да научат повече за ролята на Европейския съюз в ежедневието им както чрез традиционни методи на обучение, така и чрез участия в т.нар. “escape rooms” (“стаи на загадките”).

С тази първоначална идея партньорите кандидатстваха и спечелиха финансиране от програмата „Европа за гражданите“, и така направиха възможно осъществяването на “escape rooms”.

 
 
 
Ще успееш ли да се измъкнеш от “escape room” и да спасиш Европейския съюз?
 
 
Върху какво работим?

Всички 11 организации - партньори работят за реализирането на най-добрите “escape rooms” преживявания в европейския контекст. Правим анализ на най-важните предимства на Европейския съюз, които да включим в нашите “escape rooms” под формата на забавни и интересни дейности.

 
 
 
Всички ние - проевропейски организации - работим заедно за постигане целите на REscEU.

RЕscEU е европейски проект, реализиран благодарение на сътрудничеството между 11 европейски организации. Всяка от нас се отличава с начина си на работа и с хората, на които помага, но ние всички споделяме една обща идея: да обединим сили за постигането на една по-силна и по-обединена Европа.

Благодарение на проекта RЕscEU тази наша идея ще достигне до повече хора. Създадените от нас “escape rooms” ще бъдат на европейска тематика. Самото преживяване ще даде възможност на участниците да натрупат знания, но и да изпитат техните досегашни такива.

Ние силно вярваме, че една игра, която помага на участниците да добият по-ясна представа за функциите на Европейския съюз и последиците от неговите решения в нашето ежедневие, може да бъде от голямо значение и да допринесе за промяна в европейски контекст.

За повече информация посетете сайта на проекта или ни последвайте във  Facebook и Instagram.

 
 

REscEU – What would life be without EU? Is co-funded by the Europe for Citizens programme of the European Union.