Euni Partners
 
Euni Partners

Heart of Europe – HE-ART

INFORMATION ABOUT THE PROJECT

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА


Проектът HE-ART е финансиран от програмата “Европа за гражданите”.

Основните цели на проекта са:
- Да насърчи изграждането на ценности като солидарност, равенство, приемане на различия, толерантност, състрадание, приятелство, сътрудничество, които да бъдат популяризирани чрез различни форми на култура и художествено изразяване.
- Да помогне за премахването на стереотипите, свързани с имигранти.
Да провежда дискусии относно бъдещето на ЕС (с фокус върху мигрантската криза и отражението на решенията на ЕС върху живота на неговите граждани).
- Да насърчи активното гражданско участие на ниво ЕС .
– Да се ​​създаде така наречената културна “сърдечна точка” във всяка община на участващите страни-партньори - домакини на събитията, и следователно да се създаде мрежа от общини с годишен план и програма за сътрудничество, с оперативна програма, която също ще дава възможност за осъществяване на културен обмен.
– Да проучи възможностите за културен туризъм и да ги осъществи (примери за добра практика).
– Да популяризира международните “сърдечни точки” сред младежите, в училищата; да се повиши разпространението на проекта чрез различни популяризиращи дейности.
– Да се почете европейската култура чрез популяризиране на културното наследство - тъй като 2018 година е Европейската година на културното наследство.

В проекта участват партньори от Словения, Гърция, България, Швеция и Италия.

Проектът HEART OF EUROPE – HE-ART е финансиран от Европейския съюз в рамките на програмата “Европа за гражданите”.

bg_BG