Dance Against Bullying

Проектът “Dance against bullying” е финансиран от програмата Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Основната цел на проекта е да се справи с тормоза сред младите хора, използвайки като средство съвременния танц. Идеята на проекта е да се използват вече съществуващи добри практики, но чрез нов подход, базиран на танцови семинари с участието на младежки работници и млади хора, обединени в борбата срещу тормоза. Други цели на проекта са: – да се надградят уменията и знанията на младежките работници, да се насърчи използването на танца като инструмент за справяне с тормоза, да се популяризират ценностите на приобщаване, недискриминация и справедливост, да се предоставят методи за неформално обучение, да се засили международното сътрудничество в борбата срещу тормоза.  

Консорциумът се състои от 5 опитни организации:

– ESSEVESSE: Френска компания за съвременни танци, която провежда социално насочени дейности с млади хора в Марсилия.

– Сдружение “Юни Партнерс”: Българска неправителствена организация, която реализира образователни, културни и социални проекти в Благоевград.

– AICSCC: Румънско сдружение в Яш, обединяващо психолози и младежки работници, занимаващи се с младежи с личностни разстройства.

– CEIPES: Европейска неправителствена организация, базирана в Палермо и активна в 8 европейски страни, която реализира социални проекти в някои от най-бедните райони на Палермо.

– THE SMILE OF THE CHILD: е най-голямото гръцко сдружение, чиито дейности са насочени върху благосъстоянието на децата и техните семейства.