Euni Partners
 

RAYSE

RAYSE: Повишаване на осведомеността на младите европейци от второ поколение с миграционен произход.

Проектът се финансира от програмата Еразъм+, КД3: Подкрепа за реформиране на политиките.

Проектът цели да насърчи младите хора да бъдат по-активни граждани, като набляга върху тяхното социалното приобщаване и допринася за развитието на демокрацията. Въз основа на днешните проблеми, касаещи европейската интеграция, всички организации, включени в проекта, фокусират дейността си върху второто поколение европейски граждани. За да се даде повече гласност на обучителните дейности за стимулиране на активно гражданство у младежите второ поколение, ще бъде използван методът на разказване на истории. Проектът RAYSE цели да помогне на младите хора от второ поколение с мигрантски произход да разкажат историите си, да се справят с препятствията и да се изправят пред предизвикателствата, с които се сблъскват в своята страна. За тази цел ще бъдат избрани шестима младежи с такъв произход за Младежки посланици. Те ще имат възможност да се срещнат с депутати и ще окажат влияние върху новите политики на Европейската комисия от 2019 година.

Проектът се координира от TIA FORMAZIONE и се реализира в сътрудничество със Сдружение “Юни Партнерс” (България), ILA  LABOUR (Нидерландия),  EU DIASPORA COUNCIL (Швеция),  ACD LA HOYA (Испания) и IED (Гърция).

bg_BG