Euni Partners
 

UPSKILLEAD

Проектът“UPSKILLEAD: Upskilling Adult Educators for Digital Lead” е финансиран от програмата Еразъм+, KД2: Стратегическо партньорство в областта на образованието за възрастни. Проектът има за цел да осигури на преподаватели / обучители на възрастни хора цялостни програми за професионално развитие, помагащи им да надградят и усъвършенстват дигиталните си умения. Те ще им бъдат предоставени под формата на вътрешно обучение и онлайн инструмент, които ще бъдат пилотно тествани. По време на ИКТ обученията напредъка на участниците ще бъде внимателно наблюдаван, а накрая ще бъде използвана системата Отворени значки (Open Bagdes) за потвърждаване на техния прогрес.
Процедурите за потвърждаване на напредъка на участниците ще бъдат ръководени от консорциума, за да може в края на тяхното обучение да получат валидно признаване на новопридобитите им дигитални умения. Ще бъдат предоставени сертификати за участие, както и сертификати Europass, където постиженията ще бъдат оценени според механизмите на ЕС, а именно Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET).

Пряката целева група на проекта са обучителите на възрастни хора, които ще надградят дигиталните си умения и уменията си за работа с технологии, докато непряката целева група са обучаемите възрастни хора, които ще могат да се възползват от дигитално грамотни преподаватели чрез осигуряването на висококачествено обучение за възрастни.
Консорциумът се състои от:

- Razvojno izobrazevalni center Novo mesto (Словения, водещ партньор)
- PIXEL – ASSOCIAZIONE CULTURALE (Италия)
- A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Кипър)
- Сдружение "Юни Партнерс" (България)
- DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO (Словения)
- Fundacja “Instytut Badan i Innowacji w Edukacji” (Полша)

За повече информация посетете сайта на проекта: http://upskillead.eu/

 

bg_BG