Euni Partners
 
Euni Partners

Using ICT in Music Education

Using ICT in Music Education е проект, финансиран от програмата Еразъм+, KД2: Стратегическо партньорство в областта на образованието за възрастни. Той ще наблегне върху съзнателното използване на интерактивни технологии и културното наследство в музикалното образование в Европа и ще насърчи участниците към по-активно европейско гражданство, като им помогне да развият умения за усвояване, взаимно опознаване и разбиране.
Проектът ще даде възможност на партньорите да обменят опит в областта на обученията чрез изкуства,насочени към възрастни (включително и лица с тежки увреждания), където ще могат и да съпоставят различни музикални и културни подходи.
Проучванията за технологичното обучение и дигиталното разказване на истории в музикалното образование показват, че чрез технологичното им прилагане в музикалното обучение, часовете по музика стават по-интересни за обучаемите, постига се по-продуктивно и ефективно обучение, а освен това музиката може да бъде разгледана и от гледна точка на науката и изкуството. Наблюдава се, че чрез активно участие хората се наслаждават повече на музиката. Вземайки предвид тази информация и чрез програмите, които ще бъдат използвани в този проект, могат да бъдат проследявани продължителността на нотите и текстовете, тоновите трайности, силата на звука и музикалните изрази. Те ще бъдат представени на ученици и учители по разбираем и лесно усвоим начин. Песните на хартия ще се изпълняват с техни мелодии, което ще осигури по-голямо удобство за хората, които не са запознати с музиката. С помощта на началните курсове за ИКТ грамотност възрастните лесно ще могат да използват технология и да различават музиката на различни култури и ще бъдат по-уверени в себе си при създаване на своя собствена музика.
Проектът се координара от Konak Adult Learners Association в Измир, Турция и се реализира в сътрудничество с организации и институции от България, Италия, Малта, Португалия, Словакия и Гърция.

bg_BG