Euni Partners
 

Final transnational meeting within the project R(ae)l Inclusion

Association ‘’Euni Partners” took part in the final project meeting within the R(ae)l Inclusion project, which was held in Bergerac, France on the 5th and 6th of June.  Partners are actively working towards finalizing the Open-Source Online Platform for Self-Directed Learning and Networking for adult educators and specialists, working with …

Първа международна среща по проект EUth: Укрепване на младежта и демокрацията в Европа

Сдружение Юни Партнерс взе участие в първата международна среща по проект EUth: Подкрепа на младежта и демокрацията в Европа, която се проведе в Ново Место, Словения между 11-ти и 14-ти март 2024. Консорциумът положи основите на едно здраво и продуктивно сътрудничество, за да се осъществят заложените цели по проекта. Партньорът...

EUTH: УКРЕПВАНЕ НА МЛАДЕЖТА И ДЕМОКРАЦИЯТА В ЕВРОПА

One of the main objectives of this project is to build capacities of youth work organisations to activate more young people. This objective follows the youth priority “increase the quality, innovation, and recognition of youth work”. This will be done by bringing together a diverse network of European partner organisations …

Тридневно обучение за специалисти, работещи с хора с обучителни и поведенчески затруднения и увреждания

В периода от 13 до 15 февруари Сдружение "Юни Партнерс" проведе обучение с основен акцент върху развитието на приобщаващото образование и повишаване на професионалното развитие на специалистите, които работят с лица с обучителни и поведенчески трудности и увреждания. Събитието бе част от проект R(AE)L ...

Уъркшоп по проект Inequalities Matter

Асоциация Юни Партнерс, в сътрудничество с Областна администрация Благоевград, организира местен уъркшоп за гражданство за развитие на околната среда на тема: „Кръгова икономика“, по проект Inequalities Matter.В събитието участваха здравни и образователни медиатори на ромската общност от югозападния регион. Г-жа Миглена Бачева, главен експерт – област с...

Краткосрочно съвместно обучение по проект R(AE)L INCLUSION

Асоциация Юни Партнерс беше домакин на четиридневно краткосрочно съвместно обучение, проведено по проект R(AE)L INCLUSION, в Благоевград, България с безценната подкрепа и сътрудничество на Регионална библиотека Благоевград. Провеждайки се от 24 до 27 октомври, това трансформиращо обучително събитие събра обучители ...

Финална международна среща по проект ECO CHEF

Асоциация Юни Партнерс взе участие в последната международна среща по проект ECO CHEF: професионално обучение за хора в неравностойно положение, която се проведе в Басано дел Грапа, Италия между 10-ти и 13-ти октомври. На нашия екип бяха представени няколко добри практики по отношение на социалното предприемачество в Италия. Добрата практика включва...

Обучение на тема: Бизнес планиране в социалното предприемачество

Сдружение Юни Партнерс, със съдействието на Регионална библиотека “Димитър Талев” - Благоевград, проведе обучение на тема Бизнес планиране в социалното предприемачество в селскостопанския сектор и туризма в рамките на проект “ECO CHEF”. Повече от 20 амбициозни млади хора, на възраст между 19 и 29 години, се запознаха в детайли с едно от най-благородните направления в предприемачеството в България и...

Последна транснационална среща по проект SLD

Асоциация Юни Партнерс взе участие във финалната проектна среща по проект SLD, която се проведе в Билбао, Испания на 19ти и 20ти септември. Партньорите работят за финализиране на интерактивната платформа за електронно обучение за ученици със SLD (Специални обучителни затруднения), също така съдържаща специален раздел за учители,...

bg_BG