Последна транснационална среща по проект SLD

Асоциация Юни Партнерс взе участие във финалната проектна среща по проект SLD, която се проведе в Билбао, Испания на 19ти и 20ти септември. Партньорите работят за финализиране на интерактивната платформа за електронно обучение за ученици със SLD (специални обучителни затруднения), също така съдържаща специален раздел за учители,...

Втори уъркшоп по проект Become who You are

Между 12-ти и 14-ти септември в град Благоевград беше проведен вторият уъркшоп на тема “Открий истинското си Аз”, организиран от Сдружение Юни Партнерс. В събитието взеха участие 9 младежи, между 16 и 19 години, които поеха съвместно по едно пътешествие към...

Първи уъркшоп по проект Become who You are

Сдружение Юни Партнерс проведе уъркшоп на тема “Открий истинското си Аз” в град Благоевград, между 17-ти и 19-ти юли. Участниците (младежи на възраст между 16 и 19 години) успяха да открият много вълнуващи истини за себе си, благодарение на специално подбрани методики за себереализация...

Първа среща по проект ECO SHEF

Асоциация Юни Партнерс беше домакин на първата среща на живо по проект ECO CHEF: професионално обучение за хора в неравностойно положение. Темата на срещата беше социалното предприемачество. През първия ден беше обсъден напредъкът на проекта, постигнатите резултати и общото управление, последвано от представяне на добри практики, възприети от асоциация Юни...

Второ международно събитие по проект ERAS II – Европейски алианс за подкрепа на доброволчеството

Асоциация Юни Партнерс беше домакин на второто международно събитие за обмен на добри практики на тема „Доброволчество по време на кризи”. Събитието се проведе между 15 и 17 юни в Регионален исторически музей – Благоевград. През трите дни бяха представени шест забележителни доброволчески инициативи, последвани от...

Международно обучение, преподаване и тренировъчна дейност по проект SLD

На 24-ти и 25-ти май в Ешпосенде, Португалия се проведе обучителна и тренировъчна дейност на обучители, работещи с деца със специални обучителни затруднения, като част от проекта SLD. По време на обучението, ​​партньорите по проекта тестваха платформата за онлайн обучение и обсъдиха...

Втора международна среща по проект R(AE)L INCLUSION

На втората международна среща по проект R(AE)L INCLUSION домакин беше на DomSpain в Реус, Испания между 4-5 май. Целта на срещата беше всички партньори да обсъдят напредъка на проекта и постигнатите резултати до момента. Фокусът беше поставен върху платформата за обучение на обучители на възрастни, която...

Първа международна среща по проект ERAS II

Между 22 и 25 април партньорите на ERAS от България, Гърция, Унгария и Латвия посетиха Словения, за да научат за ефекта от епидемията от Covid-19 върху различни доброволчески проекти и дейности и да подчертаят работата и постиженията на доброволци от различни европейски страни чрез изложба, показваща...

Трета транснационална среща по проект SLD(Специфични обучителни трудности)

Асоциация Юни Партнерс участва в третата среща по проект SLD (Специфични обучителни трудности), която се проведе между 03-05 май 2023 г. в Яш, Румъния. По време на събитието бяха представени платформата за обучение, инструментариумът за електронно обучение и наръчник за учители за онлайн обучение, които да насочват учителите към ефективно прилагане на онлайн обучение...

Проекта #Marielle - Never Stop Rising - Видео

С проекта #Marielle - Never Stop Rising, консорциумът цели да подкрепи жени жертви на насилие, жени в риск от маргинаризация и полова дискриминация, чрез повишаване на тяхната осведоменост и развиването на житейски умения за независим живот. Жените, преки бенефициенти на проекта, имаха шанса да участват в различни обучения с нови методики, които повлияха пряко върху техния живот и начин, по който се възприемат. Вижте видеото...