Euni Partners
 

Европейски алианс за подкрепа на доброволци - поуки от кризата с Covid-19 – ERAS II

Проектът ERAS II е продължение на партньорството, установено през 2021 г. с проекта ERAS – Европейски алианс за подкрепа на доброволци. Той разглежда въздействието на Covid-19 върху доброволчеството, подкрепата за доброволчеството от страна на местните власти за по-добра реакция при кризи и подобряването на условията за развитие на доброволчеството в страните партньори и в цяла Европа.

С този проект консорциумът има за цел да обмисли въздействието на пандемията Covid-19 върху живота на общността и върху формите на гражданско участие по време на кризата. За да наблюдаваме това, ние ще се фокусираме върху активното гражданство и гражданското участие чрез акта на доброволчеството.

Ще бъде разработена онлайн платформа, която ще служи като пространство за представяне на участващите градове и организации и ще предлага платформа за търсене за по-нататъшно сътрудничество за разпространение на ползите, възможностите и значението на доброволческите програми.

Консорциум:

Водещ партньор: DRUSTVO ZA PODPORO CIVILNE DRUZBE, Словения

Асоциирани партньори:

  • SOLIS TUVAK, Латвия
  • Сдружение Юни Партнерс, България
  • MUNICIPIO DE LOUSADA, Португалия
  • INSTITOYTO KOINONIKIS KAINOTOMIAS KAI SYNOXIS, Гърция
  • DDTG NONPROFIT KFT., Унгария

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС.

bg_BG