Euni Partners
 

C.l.a.s.s.room

Оборудване на училищния персонал и родителите с умения за по-добро интегриране на учениците със зрителни увреждания в класната стая.

Проектът C.l.a.s.s.room е финансиран от програмата Еразъм+, KД2 – Стратегическо партньорство в сферата на училищното образование. Проектът цели да запознае училищния персонал (учители и ресурсни преподаватели) от началните и средните училища с предизвикателствата и нуждите на учениците с увредено зрение, както и да ги запознае със съвременното оборудване (различни дигитални инструменти), което може да се използва от такива ученици, за да напредват наравно със съучениците си. Учителите, които участват в проекта, ще усвоят нови методи на преподаване, с помощта на които ще се постигне по-добро интегриране на учениците със зрителни увреждания в образователния процес. Освен училищен персонал, проектът C.l.a.s.s.room се стреми да включи и родителите на ученици със такива увреждания, с цел те също да се запознаят с обучението, разработено за учители и ресурсни преподаватели. След като родителите са наясно с начина, по който техните деца се обучават в училище, те ще могат да им помагат вкъщи с домашните задачи и домашното обучение, използвайки за тази цел съвременно оборудване. Това гарантира разработването на цялостна система за подпомагане на децата със зрителни увреждания, която безпроблемно обхваща образователните дейности, както в училище, така и в домашна среда. Проектът се координира от Association to Assist Visually Impaired Persons (Малта) и се реализира в сътрудничество с GLAFKA s.r.o. (Чехия), Ankara Milli Egitim Mudurlugu (Турция), Сдружение “Юни Партнерс” (България) и ASSOCIATION LEARNING CITIES (Италия).

bg_BG