Euni Partners
 

ERAS II – поуки от COVID-19

Основната цел на проекта ERAS е дългосрочно партньорство на тринадесет града в тринадесет различни страни с общата цел да подобрят условията за развитие на доброволчеството в страните партньори и в цяла Европа. За целта партньорските организации обмениха информация, добри практики, знания и популяризираха...

ERAS II Final event – Обмяна на добри практики

Сдружение „Юни Партнерс”, гр. Благоевград, заедно с г-жа Ани Андонова – щатен специалист „Младежка дейност”, към Областна служба на БЧК – Благоевград, участваха в 3-дневното събитие в Унгария, посветено на обмена на добри практики в сферата на доброволческата дейност. Събитието бе част от…

Второ международно събитие по проект ERAS II – Европейски алианс за подкрепа на доброволчеството

Асоциация Юни Партнерс беше домакин на второто международно събитие за обмен на добри практики на тема „Доброволчество по време на кризи”. Събитието се проведе между 15 и 17 юни в Регионален исторически музей – Благоевград. През трите дни бяха представени шест забележителни доброволчески инициативи, последвани от...

Първа международна среща по проект ERAS II

Между 22 и 25 април партньорите на ERAS от България, Гърция, Унгария и Латвия посетиха Словения, за да научат за ефекта от епидемията от Covid-19 върху различни доброволчески проекти и дейности и да подчертаят работата и постиженията на доброволци от различни европейски страни чрез изложба, показваща...

Въздействие на доброволчеството в туризма - Семинар

Асоциация Юни Партнерс взе участие в 7-ия семинар, организиран по проект ERAS: Европейски алианс за подкрепа на доброволци. Нашите страхотни домакини бяха асоциацията SHOQATA Udhëtim i lirë. Семинарът се проведе 3 дни в Албания в град Дуръс и беше на тема въздействието на доброволчеството в туризма...

ЕВРОПЕЙСКИЯТ АЛИАНС ЗА ПОДКРЕПА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ СЕ СРЕЩА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Асоциация Юни Партнерс участва в началната среща на проект “European Alliance For Volunteer Support”(„Европейски алианс за подкрепа на доброволци“). Поради ситуацията с COVID-19 срещата се проведе през онлайн платформата Zoom на 31 март 2021 г. Основната цел на проекта е да се създаде дългосрочно партньорство между тринадесет града...

Европейски алианс за подкрепа на доброволци – ERAS

The main goal of EUROPEAN ALLIANCE FOR VOLUNTEER SUPPORT – ERAS project is a long-termpartnership of thirteen towns from thirteen different countries with the common objective to improve conditions for the development of voluntarism in partner countries and across Europe. In order to achieve that partners will share information, practices, …

bg_BG