Euni Partners
 

Become who YOU arе

Проектът BeYOU има за цел да структурира образователна, професионална и социална ориентация за млади хора (между 16 и 25 години) чрез коучинг курс, способен да им предостави инструментите да се съсредоточат върху себе си и своето лично и професионално бъдеще. Проектът има за цел да създаде сплотена междусекторна общност от млади хора, осъзнаващи своя потенциал и организации, способни да ги насочват и подкрепят по пътя на фокусирането върху себе си и бъдещето си.

По-конкретно, проектът има за цел:
• да предостави на младите хора полезни инструменти, за да направят избор на житейски и работен път, свързан с техния реален потенциал (възможност за младежка заетост);
• да увеличи образователното, професионалното и социалното включване на младите хора чрез подкрепа на включване на млади хора с по-малко възможности (разработване на курсове за обучение);
• да консолидира и разпространи на европейско ниво споделен и иновативен модел за пълна реализация на младите хора, която е двигател на устойчиво социално-икономическо развитие (Включване на маргинализирани младежи);
• Подобряване на уменията на партньорските организации за предоставяне на обучение, свързано със себеактуализацията.

Партньорите ще укрепят уменията за планиране, изпълнение и оценка на подходящи интервенции за младежка самоактуализация в местен, национален и международен контекст.

Консорциум:

Координатор на проекта: Divieni Chi Sei APS – Италия

Проектни партньори:

  • CELEI Centro de Lenguas y Educación Intercultural – Italy
  • Асоциация Юни Партнерс – България
  • CELEI Centro de Lenguas y Educación Intercultural – Испания

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз

bg_BG