Euni Partners
 

Проектът EUth: Втора интернационална среща на живо в Прага

Association Euni Partners participated in the second in-person international meeting in Prague as part of the “EUth: Strengthening Youth and Democracy in Europe” Project. The primary aim of the meeting was to connect young people from the Czech Republic, Bulgaria, Italy, Greece, and Slovenia, and to understand their issues and …

Final transnational meeting within the project R(ae)l Inclusion

Association ‘’Euni Partners” took part in the final project meeting within the R(ae)l Inclusion project, which was held in Bergerac, France on the 5th and 6th of June.  Partners are actively working towards finalizing the Open-Source Online Platform for Self-Directed Learning and Networking for adult educators and specialists, working with …

First face-to-face partners meeting – EPIC UP project

The first face-to-face meeting of partner organisations of the EPIC-UP (Upscaling the European Platform of Integrating Communities) project kicked off in Barcelona, Spain. The meeting was co-hosted by the European Association for Local Democracy (ALDA) and it took place during their “Local Democracy for Global Impact” festival from the 14 …

Training of Trainers in the framework of the project “Inequalities Matter”

Starting from 22.04.2024, Association “Euni Partners” hosted a three-day Training of Trainers in the framework of the project “Inequalities Matter”, funded by the CERV Programme of the EU. The event gathered representatives of public authorities and NGOs from Bulgaria, Cyprus, Germany, Italy, France and Portugal working in the field of …

Втора интернационална среща по проект Inequalities Matter

В периода от 18-ти до 21-ви март 2024 г. сдружение "Юни Партнерс" участва в работно посещение в Оберхаузен, Германия, като част от проекта Inequalities Matter. По време на работното посещение партньорите обсъждаха различни теми, включително социално приобщаване, климатични промени, устойчив начин на живот и опазване на околната среда. Община Оберхаузен представи...

Първа международна среща по проект EUth: Укрепване на младежта и демокрацията в Европа

Сдружение Юни Партнерс взе участие в първата международна среща по проект EUth: Подкрепа на младежта и демокрацията в Европа, която се проведе в Ново Место, Словения между 11-ти и 14-ти март 2024. Консорциумът положи основите на едно здраво и продуктивно сътрудничество, за да се осъществят заложените цели по проекта. Партньорът...

Тридневно обучение за специалисти, работещи с хора с обучителни и поведенчески затруднения и увреждания

В периода от 13 до 15 февруари Сдружение "Юни Партнерс" проведе обучение с основен акцент върху развитието на приобщаващото образование и повишаване на професионалното развитие на специалистите, които работят с лица с обучителни и поведенчески трудности и увреждания. Събитието бе част от проект R(AE)L ...

Уъркшоп по проект Inequalities Matter

Асоциация Юни Партнерс, в сътрудничество с Областна администрация Благоевград, организира местен уъркшоп за гражданство за развитие на околната среда на тема: „Кръгова икономика“, по проект Inequalities Matter.В събитието участваха здравни и образователни медиатори на ромската общност от югозападния регион. Г-жа Миглена Бачева, главен експерт – област с...

Краткосрочно съвместно обучение по проект R(AE)L INCLUSION

Асоциация Юни Партнерс беше домакин на четиридневно краткосрочно съвместно обучение, проведено по проект R(AE)L INCLUSION, в Благоевград, България с безценната подкрепа и сътрудничество на Регионална библиотека Благоевград. Провеждайки се от 24 до 27 октомври, това трансформиращо обучително събитие събра обучители ...

bg_BG