Euni Partners
 
Euni Partners

The Third Reading Age (Третата четяща възраст)

Проектът The Third Reading Age насочва дейността си към повишаване на дидактическите, комуникационните и мотивационните умения на лица 60+. Целевата група в проекта ще има възможност да повиши способностите си в сътрудничеството и комуникацията чрез различни ИКТ и да усъвършенства знанията и уменията си при използване на дигиталните устройства за четене. Желаният резултат е да се помогне на хората, работещи в библиотеки, да придобият нови умения и компетенции, които биха им помогнали да се развият отвъд познатия им традиционен подход на четене и образоване.

Благодарение на онлайн портала, който ще бъде разработен в рамките на проекта, възрастните обучаващи се също ще подобрят достъпа и използването на онлайн колекции от дигитални обучителни материали.

Проектът ще изиграе благоприятна роля за участващите организации, тъй като партньорите в проекта ще подобрят подходите си на обучение, както на живо, така и електронно. Също така ще подобрят сътрудничество си, както със съответните утвърдени образователни институции и библиотеки в техния регион и държава, така и със съответните спонсори, допринесли за тяхното

интернационализиране.

Проектът The Third Reading Age цели:

 • да улесни достъпа на гражданите над 60 - годишна възраст до нови комуникационни технологии и да развие културата им на четене;
 • да допринесе за изграждането на нови умения на обучителите на по-възрастни хора и работещите в библиотеки, за да могат те да адаптират методите си на преподаване съобразно нуждите на обучаемите;
 • развитие на нови образователни материали и ресурси, целящи да засилят участието на по-възрастните в онлайн пространството.

Целеви групи на проекта:

 • граждани над 60 - годишна възраст;
 • обучители / библиотекари;

 

Консорциум:

Координатор:

 • GRADSKA KNJIZNICA RIJEKA - Хърватска;

Проектни партньори:

 • Ustanova za obrazovanje odraslih Dante - Хърватска;
 • GLAFKA s.r.o. - Чехия;
 • Сдружение “Юни Партнерс” - България;
 • SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU ARTSMART - Латвия;
 • Unione della Romagna Faentina - Италия;

Проектът е финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, KД2: Стратегическо сътрудничество в сферата на образованието за възрастните.

bg_BG