AAC@school for social inclusion

Проектът AAC подпомага приобщаването на обучаеми в неравностойно положение в образователния процес чрез специфична методология, която все още не е добре разпространена на европейско и национално ниво в училищния контекст, а именно “разширителна и алтернативна комуникация” (AAC). С термина “разширителна и алтернативна комуникация” се обозначават методитеза допълване или заменяне на говорната и писмената реч на хора с увреждания. Той включва спектър от инструменти: от по-опростени системи като картинки, жестове и посочване до по-сложни техники, включващи мощни компютърни технологии. AAC играе важна роля не само за хората с увреждания или комуникативни нарушения, но допринася също и за преодоляване на комуникационните трудности и специалните нужди на маргинализирани и уязвими групи в обществото (мигранти, бежанци, малцинства, номади и хора в неравностойно положение).Ние ще изследваме потенциала на AAC в контекста на бежанската криза, като ще тестваме тази методология в училища и образователни среди, където има мигранти и бежанци. Освен това, проектът има за цел да подобри уменията на педагозите, особено на тези, които пряко работят с хора с комуникативни нарушения, и да ги запознае с иновативни практики за справяне с многообразието в класните стаи. Проектът AAC@school for social inclusion е финансиран от програмата Еразъм+, KД2: Стратегически партньорства в сферата на училищното образование. Координатор на проекта е Cooperativa Sociale Il Cerchio от Италия, останалите партньори са: ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO – Италия; Active Citizens Partnership – Гърция; VINCO – Австрия; AEDEIT – Италия; Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi – Турция; EUNI PARTNERS – България; Solski center Velenje – Словения; UPV/EHU, Испания; Асоциирани партньори: SUPSI – University of Applied Science of Southern Switzerland, Швейцария.