Euni Partners
 

Special Learning Disability - SLD( Специфични обучителни трудности)

Според Стратегиите за научни изследвания и иновации на Европейската комисия е от голямо значение Европа да се превърне в дигитален образователен център от световна класа чрез използване на дигитални и съвместни технологии и модернизиране на образователната система с нови методи и техники. Special Learning Disability - SLD( Специфични обучителни трудности) проект, финансиран от програма Еразъм плюс на Европейския съюз, Ключово действие 2, има за цел да подкрепи и
развие дигиталните умения на ученици със специални обучителни затруднения. Проектът ще допринесе за подобряване на уменията и компетенциите за дизайнерско мислене на ученици със специални обучителни затруднения до сходни стандарти с техните връстници, като направи учебния опит по-ефективен и повиши интереса им към училищните дейности. Проектът ще проектира, разработи, внедри и оцени виртуални обучителни материали (електронни книги, инструменти за електронно обучение), които съдържат както теоретична, така и практическа информация, с цел да повишат мотивацията на ученици, учители и родители и да направят резултатите от този проект достъпни за цялата образователна общност.

Проектът е разработен от Дирекция за национално образование на провинция Истанбул (Турция) в партньорство с Центъра за обучение на учители Iassy (Румъния), Сдружение Юни Партнерс (България), MEDIA CREATIVA 2020, S.L. (Испания), ANADOLU UNIVERSITY (Турция), YEDITEPE UNIVERSITY VAKIF (Турция), Agrupamento de Escolas António Correia Oliveira (Португалия).

bg_BG