Euni Partners
 

Solidarity for Heritage

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

INFORMATION ABOUT THE PROJECT

В рамките на проекта ще се създаде мрежа от пет малки европейски градове, чиято цел е да повишат осведомеността за важността от опазването на културното наследство и да предоставят инструменти и механизми за насърчаване и улесняване на гражданското участие чрез солидарност и доброволчески дейности.

Мрежата ще се съсредоточи върху това да предложи решения на основните предизвикателства пред доброволците, от една страна, и приемащите организации и общности, от друга. Партньорите ще създадат обща официална регулаторна рамка за градовете, включени в Solidarity4Heritage, в съответствие с европейските политики в съответните области. Проектът ще изгради устойчива мрежа от международна доброволческа дейност между участващите градове, за да стимулира по-нататъшното участие на гражданите във приемането на политики, вземането на решения и в социалния живот. Проектът също така предвижда разработването на Бяла книга „Солидарност на бъдещето“ (“Solidarity of the Future”), която да бъде представена на европейските, националните и местните органи. Документът цели да постави началото на реформа на политиката за по-добро официално признаване и утвърждаване на доброволческата служба, която да се счита и като валиден опит в работата / обучението.

Проектът предвижда 6 международни събития:

  1. Първа среща – Струмяни, България
  2. Семинар: “Предизвикателства и добри практики за опазване и управление на културни обекти и местни традиции чрез доброволчество” – Нашар, Малта
  3. Кръгла маса на тема “Инструменти за солидарност” – Агия, Гърция
  4. Семинар: “Работа и живот като доброволец” – Ново Место, Словения
  5. Конференция “Заедно за солидарността” – Калтанисета, Италия
  6. Заключителна конференция – Струмяни, България

Проектът бе разработен от Сдружение “Юни Партнерс” и Сдружение “Redefine teams” и включва следните партньорски организации: Община Струмяни, България; Община Agia, Гърция; Местен съвет Naxxar, Малта; Община Novo Mesto, Словения и Община Caltanissetta, Италия и Сдружение “Юни Партнерс”, България.

Проектът „Solidarity for Heritage“ е финансиран от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“ 2014 – 2020. Приложим към Направление 2: Мярка 2.2“Мрежи от градове”.‘.

Нашите проекти

bg_BG