Euni Partners
 

SMELT

Проектът SMELT: Skilling Marginalized people to Top Labour Market(Умения на маргинализираните хора до най-добрия пазар на труда) има за цел да се изправи пред парадокса на бизнес секторите, изпитващи недостиг на работна сила и големия брой безработни уязвими хора, като подкрепя маргинализираните хора в придобиването и развитието на ключови компетентности, стратегически за пазара на труда.

Маргинализацията често се дължи на липса на подходящо образование и/или специфични технически умения, което допринася за откъсването на тези хора от пазара на труда и, като следствие, изостря тяхната социална изолация и маргинализация, което от своя страна допълнително възпрепятства достъпа им до пазара на труда. Този порочен кръг увековечава неравенството, маргинализацията, бедността и изолацията.

Комбинирайки експертиза и опит на асоциации/НПО-та, работещи с маргинализирани хора, предприятия, центрове за ПОО(Професионално образование и обучение) и образователни институти от 7 държави, проектът очаква да насърчи достъпа до ПОО и нискоквалифицирани професии (по-конкретно заварчиците) чрез организиране на специфични курсове за обучение.

Курсовете за обучение ще бъдат оформени за тази конкретна целева група, смесващи/сливащи технически семинари за изучаване на професията на заварчик и класове за повишаване на дигиталните умения и меките умения, за да се улесни достъпът на хората до пазара на труда и, по-общо, да стимулира социалната им ангажираност. Ще бъдат проведени специални курсове, за да се обясни как да създадете CV, къде да го изпратите, как да намерите предложения за работа и да стигнете до Бюрото по труда. Идеята в основата е да се насърчи тяхното приобщаване и участие в обществото.

Проектът SMELT е финансиран от програмата Еразъм+, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение.

Координатор на проекта за партньорство: Samarcanda società cooperativa sociale Onlus – Италия;

Партньори: Фондация Център за демокрация – Сърбия;

SSOU MOSHA PIJADE – Тетово - Република Северна Македония; 

СДРУЖЕНИЕ ЮНИ ПАРТНЕРС – България; 

СИНТЕЗЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ – Кипър;

ASOCIACION MAR VIOLETA – Испания;

ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE – Франция 

Ecor International SpA – Италия.

bg_BG