ALDA

Насърчава доброто управление и  гражданско участие на местно ниво в разширена Европа от 1999

Европейсакта Асоциация за Местна Демокрация (ALDA) е организация, посветена на доброто управление и  гражданско участие  на местно ниво. В частност ALDA се фокусира върху дейности, които улесняват сътрудничеството между местните власти и гражданското общество. Всеки ден ние разработваме проекти с нашите членове в подкрепа на техните дейности за доброто на цялата общност. Ние сме експерти в идентифицирането на всички възможни средства (фондове на ЕС, партньорство, дарения и т.н.), за да направим нашата работа – и работата на нашите членове възможна.

ALDA е организация, базирана на членство, която събира повече от 350 членове (включително местни власти, асоциации на местни власти и неправителствени организации), идващи от повече от 40 страни. ALDA се финансира чрез членски внос и финансиране на проекти от Европейската комисия, Съвета на Европа и други публични и частни донори. ALDA е създадена през 1999 г. по инициатива на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за координиране и подкрепа на мрежа от местни агенции за демокрация, която е създадена в началото на 90-те години. ALDA е централната организация на Местните агенции за демокрация, които са самостоятелни, местно регистрирани НПО, които работят за насърчаването на доброто управление и местното самоуправление в своите региони.

Къде работим?

ALDA е организация, базирана на членство, която събира повече от 350 членове (включително местни власти, асоциации на местни власти и неправителствени организации), идващи от повече от 40 страни. ALDA се финансира чрез членски внос и финансиране на проекти от Европейската комисия, Съвета на Европа и други публични и частни донори. ALDA е създадена през 1999 г. по инициатива на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за координиране и подкрепа на мрежа от местни агенции за демокрация, която е създадена в началото на 90-те години. ALDA е централната организация на Местните агенции за демокрация, които са самостоятелни, местно регистрирани НПО, които работят за насърчаването на доброто управление и местното самоуправление в своите региони.

ALDA работи в повечето страни от Европейския съюз и в съседните на ЕС страни. Дейностите в Европейския съюз са съсредоточени основно върху насърчаването на активното европейско гражданство. Дейностите в Западните Балкани и  съседните на ЕС страни – върху доброто управление, гражданското участие, европейската интеграция и децентрализация.

Първите агенции за местна демокрация (АМД) са създадени в Западните Балкани, което естествено насочва фокуса към този регион. Отчитайки необходимостта и възможностите, ALDA става все по-активна в съседните на ЕС страни. Най-новата АМД е създадена през 2019 г. в Тетуан, Мароко, няколко години след създаването на АМД в Кайруан (Тунис), Чимишлия (Молдова) и Мариупол (Украйна). ALDA също така развива партньорства и с други съседни страни, като Беларус и Турция.

 

Услуги за членовете

Идентифициране на източници за финансиране и разработване на проекти

 • Приоритет при селекцията и включването в проекти и присъединяването към консорциуми, създадени за кандидатстване за търгове и обществени поръчки в различни области
 • Подкрепа от многоезичен персонал на ALDA във фазата на разработване на проектно предложение (EN, FR, IT, SR, MK, RU)
 • Идентифициране на подходящи международни партньори за конкретни области
 • Подкрепа в процеса на изграждане на партньорства
 • Идентифициране на потенциални донори

Членство в консолидирана европейска мрежа

Стратегически партньор на Съвета на Европа и Европейската Комисия

 • Подкрепа в отношенията с:
 • ЕС, СЕ, ООН, агенции и други публични и частни международни институции
 • Местни и регионални власти, както и национални правителства в Европа
 • Представители на европейски институции, членове на Европейския парламент
 • Видимост чрез европейска мрежа, която наброява над 350 членове (местни власти, НПО, асоциации на местните власти)
 • Популяризиране на дейностите, инициативите и събитията на членовете на европейско ниво чрез комуникационните канали на ALDA (бюлетин, изпратен до над 13 000 контакта, уебсайт с над 200 000 посетители и 1300 000 посещения годишно, социални мрежи, медийни дейности)
 • Онлайн присъствие на нашите членове на уебсайта на ALDA и представяне в мрежата от контакти чрез бюлетина
 • Достъп до експерти от ЕС, професионални мрежи, академични организации

Информация & структура

Широко разпространение на нашите дейности и тези на нашите членове

 • Навременни актуализации чрез каналите за комуникация на ALDA, по-специално месечния бюлетин на шест езика: EN, FR, RU, SR, IT, AR
 • Публикации на ALDA и ЕС, информационни материали
 • Достъп до информационни центрове за ЕС и активно гражданство (Брюксел и Виченца)
 • Безплатно ползване на оборудвани офиси и конферентни зали на ALDA в Брюксел (Белгия), Виченца (Италия), и след одобрение на Съвета на Европа, в Страсбург (Франция).

Изграждане на капацитет

 • Информация за програми и възможности за финансиране
 • Участие в международни събития (конференции, семинари и др.), организирани от ALDA
 • Приоритет на партньорите за специализирани обучения (например обучения по програми на ЕС, и др.)
 • Участие в работни групи на ALDA (относно участието на гражданите и местното управление, Западните Балкани, Средиземноморския регион, подкрепа на местните агенции за демокрация)
 • Участие в програмата “Доброволци за демокрация, позволяваща на членовете да избират доброволци за участие в международни събития.

Станете член на ALDA!

Как да станете наш член

Ако желаете да станете член на Европейската асоциация за местна демокрация, моля, свържете се с нас на електронна поща: mail.eunipartners@gmail.com или на телефон 0889 818607.