Euni Partners
 
Euni Partners

CONNECTEDLEARNING@YW

CONNECTEDLEARNING@YW: Насърчаване на качествена дигитална младежка работа чрез създаване и картографиране на свързани маршрути за обучение в Европа: иновативен начин за достигане до маргинализирани млади хора

Проектът се финансира от програмата Еразъм+, ключова дейност 2.

Целта на проекта е да се създаде онлайн инструмент под формата на интерактивен и динамичен портал и мобилно приложение, които ще очертаят възможностите за формално, неформално и информално обучение на млади хора. Градските и регионалните маршрути за обучение ще бъдат представени чрез интерактивна карта, с цел да бъдат по-лесно достъпни и откриваеми за младежите. В същото време ще се даде възможност и на хора от маргинализирани групи или с ограничени възможности да намират учебни курсове навсякъде по лесен и интуитивен начин. Ще се изгради мрежа и партньорства между местни, регионални и национални общности и образователни доставчици, които ще помогнат за създаването, представянето и предоставянето на разнообразно учебно съдържание, както онлайн, така и офлайн.

Координатор на проекта е Ulster University (Обединеното кралство), а партньори са European Digital Learning Network (Италия), Culture Goes Europe (CGE) – Soziokulturelle Initiative Erfurt e.V. (Германия), Сдружение “Юни Партнерс” (България), A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Кипър), Вудутек ООД (България) и Hälsinglands Utbildningsförbund (Швеция).

bg_BG