Euni Partners
 
GoDIGITAL е-платформа

GoDIGITAL е-платформа

Проект GoDIGITAL е насочен към нуждите на учителите и по-конкретно към развиването  на техните ИКТ умения. Той насърчава и включването на съвременните технологии в процеса на обучение. Сдружение “Юни Партнерс” заедно с партньорите си по проекта създадоха платформа за електронно обучение, чрез която могат да се повишат и надградят дигиталните компетенции на учителите. 

Реализираната платформа за електронно обучение (http://moodle.teachersgodigital.eu/) позволява лесният достъп до знания. В нея има 5 модула: Дизайн на уебсайт, Хардуер, Интернет, Инструменти и приложения и Система за управление на обучението.  Всеки от тях е преведен на английски, гръцки, полски, български и италиански.

Може лесно и безплатно да се регистрирате в платформата ( http://moodle.teachersgodigital.eu/ ) и да започнете своето  самообучение. 

В посочения линк ще намерите обяснения как да се регистрирате в платформата стъпка по стъпка: Наръчник за регистрация

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+, Ключова дейност 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GB