Euni Partners
 

Община Струмяни обявява процедура за подбор на здравен медиатор

На основание чл.90, ал.2, чл.91 от Кодекса на труда и във връзка със заповед № З-393 / 19.12.2019 г на Кмета на община Струмяни, Общинска администрация Струмяни Обявява процедура за подбор на здравен медиатор Брой работни места : 1 /едно/; Длъжност: здравен медиатор; Вид правоотношение: трудово; Място на работа: Община …

Final Meeting of the project AAC@school for social inclusion

The final meeting of the project “AAC@school for social inclusion” was held on 4th and 5th December, 2019 in Brussels. The AAC consortium presented the project results at the European Commission and the European Parliament. The best practices were further shared with teachers and educators from local schools. The President …

Представяне на проект “ААС@school for social inclusion” на Областен съвет за развитие – област Благоевград

На 11-и декември 2019 година Сдружение “Юни Партнерс” представи проект “ААС@school for social inclusion” на Областен съвет за развитие. Чрез проектът е разработена методика за работа с деца и възрастни с комуникативни нарушения. Чрез нея обучители, преподаватели и членове на семейството могат да помогнат на хората с комуникативни нарушения да …

en_GB