Euni Partners
 

Заседание на Областната координационна група за учене през целия живот за област Благоевград

На 08.12.2022г., Сдружение „Юни Партнерс“ взе участие в заседание на Областната координационна група за учене през целия живот за област Благоевград. Областната координационна група за учене през целия живот съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда консултации между областната администрация, органите на местно самоуправление, териториалнитеадминистративни структури, социалните партньори и неправителствени …

Final Meeting of the project AAC@school for social inclusion

The final meeting of the project “AAC@school for social inclusion” was held on 4th and 5th December, 2019 in Brussels. The AAC consortium presented the project results at the European Commission and the European Parliament. The best practices were further shared with teachers and educators from local schools. The President …

Представяне на проект “ААС@school for social inclusion” на Областен съвет за развитие – област Благоевград

На 11-и декември 2019 година Сдружение “Юни Партнерс” представи проект “ААС@school for social inclusion” на Областен съвет за развитие. Чрез проектът е разработена методика за работа с деца и възрастни с комуникативни нарушения. Чрез нея обучители, преподаватели и членове на семейството могат да помогнат на хората с комуникативни нарушения да …

Training for inclusive education, using the methodology “Augmentative and Alternative Communication” (AAC)

Association Euni Partners together with the Regional Directorate of Education Blagoevgrad and the Regional Center for Supporting the Process of Inclusive Education – Blagoevgrad conducted a training for inclusive education, using the methodology “Augmentative and Alternative Communication” (AAC). During the training Mrs. Tsvetana Atanasova– chief expert for Inclusive Education in …

Short-term joint staff training of AAC@school project

Between 21st and 24th January Association Euni Partners, together with experts from the Regional Directorate of Education in Blagoevgrad and the Regional Center for Supporting the Process of Inclusive Education took part in the 2 nd module of the training on using Alternative and Augmentative Communication tools and methods, which …

The third transnational meeting of the project AAC@school for social inclusion in Blagoevgrad

Between 8th and 9th October 2018, Association Euni Partners hosted in Blagoevgrad the third transnational meeting of the project AAC@school for social inclusion. The meeting was opened with a welcome speech by the president of Association Euni Partners – Mrs Ilina Yakova and the Director of the Regional Directorate for …

AAC@school for social inclusion

The AAC project focuses on supporting the inclusion of disadvantaged learners in school educational paths through a specific methodology, not yet well spread in the European and national school contexts, – augmentative and alternative communication (AAC). Augmentative and alternative communication (AAC) is a term to describe various of communication methods used …

en_GB