Euni Partners
 

Training for Primary School teachers within the project GoDIGITAL

Euni Partners conducted training on the GoDIGITAL project: Integrating mobile learning and upgrading teachers’ digital skills: A Tool Kit for effective strategies in primary school. The training took place at the Fifth Primary School “Georgi Izmirliev” in Blagoevgrad. Euni Partners’ team taught the primary school teachers two of the five …

Обучение на начални учители по проект GoDigital

Сдружение “Юни Партнерс” проведе обучение по проект GoDIGITAL: Интегриране на мобилното обучение и надграждане на дигиталните умения на учителите: Наръчник за ефективни стратегии в началното училище.  Обучението се проведе в Пето средно училище “Георги Измирлиев”, град Благоевград. Екипът на “Юни Партнерс” преподаде на началните учители два от петте модула, разработени …

Become a Supporter of the GoDIGITAL project

We invite you to fill this short form and become a supporter of the GoDIGITAL project! https://forms.gle/S58Nykyhb5Z8NksG7 For more information about the project: http://teachersgodigital.eu/ Follow us on our GoDigital Ambassadors Group: https://www.facebook.com/groups/355823241767179/ The project is co-financed by the Erasmus+ Programme of the European Union

GoDIGITAL Petition

The GoDIGITAL Petition aims to: 1. Promote the Digital Competence Framework of Educators (DIGICOMPEDU). 2. Develop, implement and evaluate a complete tool kit which will support primary school teachers to design their digital development plan for upgrading current teaching and learning opportunities through the use of mobile learning and technology. …

GoDIGITAL е-платформа

Проект GoDIGITAL е насочен към нуждите на учителите и по-конкретно към развиването  на техните ИКТ умения. Той насърчава и включването на съвременните технологии в процеса на обучение. Сдружение “Юни Партнерс” заедно с партньорите си по проекта създадоха платформа за електронно обучение, чрез която могат да се повишат и надградят дигиталните …

GoDIGITAL e-platform

The GoDIGITAL project is addressing the needs of high quality teachers and aims to develop their ICT skills and digital competences. Association Euni Partners alongside with the partners in the project created the e-learning platform, which is helping to enhance teachers’ professional background by increasing their digital competences. Thus indirectly …

3rd Transnational Project Meeting GoDIGITAL

On 1st – 3rd July, Association Euni Partners took part in the third transnational project meeting in Cattolica, Italy within the project GoDIGITAL. The project aims to provide Primary school teachers with comprehensive development program, which will help them to improve their digital competences and as a consequence the digital …

en_GB