Euni Partners
 

Training for Primary School teachers within the project GoDIGITAL

Euni Partners conducted training on the GoDIGITAL project: Integrating mobile learning and upgrading teachers’ digital skills: A Tool Kit for effective strategies in primary school. The training took place at the Fifth Primary School “Georgi Izmirliev” in Blagoevgrad. Euni Partners’ team taught the primary school teachers two of the five …

Обучение на начални учители по проект GoDigital

Сдружение “Юни Партнерс” проведе обучение по проект GoDIGITAL: Интегриране на мобилното обучение и надграждане на дигиталните умения на учителите: Наръчник за ефективни стратегии в началното училище.  Обучението се проведе в Пето средно училище “Георги Измирлиев”, град Благоевград. Екипът на “Юни Партнерс” преподаде на началните учители два от петте модула, разработени …

Become a Supporter of the GoDIGITAL project

We invite you to fill this short form and become a supporter of the GoDIGITAL project! https://forms.gle/S58Nykyhb5Z8NksG7 For more information about the project: http://teachersgodigital.eu/ Follow us on our GoDigital Ambassadors Group: https://www.facebook.com/groups/355823241767179/ The project is co-financed by the Erasmus+ Programme of the European Union

GoDIGITAL е-платформа

Проект GoDIGITAL е насочен към нуждите на учителите и по-конкретно към развиването  на техните ИКТ умения. Той насърчава и включването на съвременните технологии в процеса на обучение. Сдружение “Юни Партнерс” заедно с партньорите си по проекта създадоха платформа за електронно обучение, чрез която могат да се повишат и надградят дигиталните …

GoDIGITAL e-platform

The GoDIGITAL project is addressing the needs of high quality teachers and aims to develop their ICT skills and digital competences. Association Euni Partners alongside with the partners in the project created the e-learning platform, which is helping to enhance teachers’ professional background by increasing their digital competences. Thus indirectly …

3rd Transnational Project Meeting GoDIGITAL

On 1st – 3rd July, Association Euni Partners took part in the third transnational project meeting in Cattolica, Italy within the project GoDIGITAL. The project aims to provide Primary school teachers with comprehensive development program, which will help them to improve their digital competences and as a consequence the digital …

Seniors Go Digital 3rd International Meeting

Association Euni Partners organized the 3rd international meeting of the project SeniorGoDigital, in Blagoevgrad, from 11th to 12th of June.   The main focus of the meeting was on the development of the project web platform, which will serve as an e-learning tool for the implementation of the in-house and …

Kick-off meeting of the Project GoDigital

Kick-off meeting of the GoDIGITAL project Association Euni Partners took part in the international kick-off meeting of the GoDIGITAL project in Lodz, Poland. The first meeting was held on 12th and 13th December 2017 and gave an opportunity to create and develop international cooperation between 6 partners leaded by the …

en_GB