Euni Partners
 

Training for Primary School teachers within the project GoDIGITAL

Euni Partners conducted training on the GoDIGITAL project: Integrating mobile learning and upgrading teachers’ digital skills: A Tool Kit for effective strategies in primary school. The training took place at the Fifth Primary School “Georgi Izmirliev” in Blagoevgrad. Euni Partners’ team taught the primary school teachers two of the five …

Обучение на начални учители по проект GoDigital

Сдружение “Юни Партнерс” проведе обучение по проект GoDIGITAL: Интегриране на мобилното обучение и надграждане на дигиталните умения на учителите: Наръчник за ефективни стратегии в началното училище.  Обучението се проведе в Пето средно училище “Георги Измирлиев”, град Благоевград. Екипът на “Юни Партнерс” преподаде на началните учители два от петте модула, разработени …

en_GB