Заседание на Областната координационна група за учене през целия живот за област Благоевград

На 08.12.2022г., Сдружение „Юни Партнерс“ взе участие в заседание на Областната координационна група за учене през целия живот за област Благоевград. Областната координационна група за учене през целия живот съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда консултации между областната администрация, органите на местно самоуправление, териториалнитеадминистративни структури, социалните партньори и неправителствени …

The 4th Transnational meeting within project Mind-Set

Association Euni Partners had the pleasure to be the host of the 4th Transnational meeting within the project Mind-Set. The meeting was held in Blagoevgrad, Bulgaria on the 11th of October 2022. Unfortunately, the project is reaching its end and the main objectives and topics discussed during the meeting in …

Third Transnational Project Meeting in Sassari, Italy

On the 8th of April Euni Partners participated in the 3rd Transnational Partner meeting within the project Mind-Set. The meeting was held in Sassari, Italy where the whole Consortium of the project contributed to the fruitful meeting. The main objectives and discussions were about the work done so far, a …

2nd Transnational Meeting within the project MIND-SET

Association Euni Partners took part in the 2nd Transnational Project Meeting within the Mind-Set project. The meeting was held in Athens, Greece on the 26th of October 2021. During the meeting, the focus was put on the elaborated learning modules developed by partners. A fruitful discussion arose among partners on …

MIND-SET

The development of this project is a consequence of the pandemic and one of the sectors most affected – the creative industries. The project Mind-Set will try to change the way the target audience thinks and acts.  The project will create a modern asymmetric e-learning course to develop an entrepreneurial …