Заседание на Областната координационна група за учене през целия живот за област Благоевград

На 08.12.2022г., Сдружение „Юни Партнерс“ взе участие в заседание на Областната координационна група за учене през целия живот за област Благоевград. Областната координационна група за учене през целия живот съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда консултации между областната администрация, органите на местно самоуправление, териториалнитеадминистративни структури, социалните партньори и неправителствени …

Special Learning Disability first international meeting

Association Euni Partners participated in the first international meeting within the project Specially Digitalised (Special Learning Disability). During the meeting, the consortium presented and discussed the results from the conducted in each partners’ country survey. This research aimed at finding and identifying the approaches that teachers and social workers implement …