Euni Partners
 

GoDIGITAL е-платформа

Проект GoDIGITAL е насочен към нуждите на учителите и по-конкретно към развиването  на техните ИКТ умения. Той насърчава и включването на съвременните технологии в процеса на обучение. Сдружение “Юни Партнерс” заедно с партньорите си по проекта създадоха платформа за електронно обучение, чрез която могат да се повишат и надградят дигиталните …

GoDIGITAL e-platform

The GoDIGITAL project is addressing the needs of high quality teachers and aims to develop their ICT skills and digital competences. Association Euni Partners alongside with the partners in the project created the e-learning platform, which is helping to enhance teachers’ professional background by increasing their digital competences. Thus indirectly …

en_GB