Euni Partners
 

ВТОРОТО ПОКОЛЕНИЕ В ЕВРОПА, КАКВО Е НЕОБХОДИМО ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ

През последните години десетки хиляди мигранти, включително деца и младежи, пристигнаха в Европа, търсейки по-светло бъдеще. Те представляват важна част от нашето общество, която поне в краткосрочен и средносрочен план ще се увеличава, независимо от демографския спад в Европа. Новопристигналите се присъединяват към мигрантите, които вече са се установили и …

Closing conference of the Solidarity For Heritage project

Solidarity for Heritage Network was officially established during the Closing Conference of the S4H project. During the meeting in Strumyani, held between 4th March to 7th March 2019, representatives of Association Euni Partners, Municipality of Strumyani (Bulgaria), Municipality of Agia (Greece), Naxxar Local Council (Malta) and Municipality of Novo Mesto …

Training for inclusive education, using the methodology “Augmentative and Alternative Communication” (AAC)

Association Euni Partners together with the Regional Directorate of Education Blagoevgrad and the Regional Center for Supporting the Process of Inclusive Education – Blagoevgrad conducted a training for inclusive education, using the methodology “Augmentative and Alternative Communication” (AAC). During the training Mrs. Tsvetana Atanasova– chief expert for Inclusive Education in …

en_GB