Euni Partners
 

Последна транснационална среща по проект SLD

Асоциация Юни Партнерс взе участие във финалната проектна среща по проект SLD, която се проведе в Билбао, Испания на 19ти и 20ти септември. Партньорите работят за финализиране на интерактивната платформа за електронно обучение за ученици със SLD (Специални обучителни затруднения), също така съдържаща специален раздел за учители,...

Международно обучение, преподаване и тренировъчна дейност по проект SLD

На 24-ти и 25-ти май в Еспосенде, Португалия се проведе обучителна и тренировъчна дейност на обучители, работещи с деца със специални обучителни затруднения, като част от проекта SLD. По време на обучението, ​​партньорите по проекта тестваха платформата за онлайн обучение и обсъдиха...

Трета транснационална среща по проект SLD(Специални обучителни затруднения)

Асоциация Юни Партнерс участва в третата среща по проект SLD (Специални обучителни затруднения), която се проведе между 03-05 май 2023 г. в Яш, Румъния. По време на събитието бяха представени платформата за обучение, инструментариумът за електронно обучение и наръчник за учители за онлайн обучение, които да насочват учителите към ефективно прилагане на онлайн обучение...

Заседание на Областната координационна група за учене през целия живот за област Благоевград

На 08.12.2022г., Сдружение „Юни Партнерс“ взе участие в заседание на Областната координационна група за учене през целия живот за област Благоевград. Областната координационна група за учене през целия живот съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда консултации между областната администрация, органите на местно самоуправление, териториалнитеадминистративни структури, социалните партньори и неправителствени …

Първа международна среща по проект Special Learning Disability - SLD

Асоциация Юни Партнерс взе участие в първата международна среща по проект Specially Digitalised(Специално дигитализиран) - Special Learning Disability(Специални обучителни затруднения). По време на срещата консорциумът представи и обсъди резултатите от проведеното проучване във всяка страна на партньора. Това изследване имаше за цел да намери и идентифицира подходите, които учителите и социалните работници прилагат...

bg_BG