Euni Partners
 

❗️ПЕТИЦИЯ "ЗАЕДНО СРЕЩУ ТОРМОЗА"❗️

Здравейте всички, Петицията, която споделяме, има за цел да подкрепи проект “Dance Against Bullying” („Танцувай срещу тормоза”) и по-точно разработената методика, използваща танца и изразителните движения като средство за справяне с тормоза в училище. С ваша помощ можем да демократизираме и споделим новата методология, като поискаме от Европа да включи...

Превенция на тормоза в училище - Семинари

Асоциация Юни Партнерс проведе поредица от семинари за младежи в периода от 5 до 7 юли 2021 г. по проект “Dance Against Bullying” („Танцувай срещу тормоза“) в Благоевград, България. Чрез тези семинари Юни Партнерс има за цел да насърчи използването на експресивни и танцови движения и да предостави неформални методи...

Dance Against Bullying (Танцувай срещу тормоза)

Проектът “Dance against bullying” е финансиран от програмата Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Основната цел на проекта е да се справи с тормоза сред младите хора, използвайки като средство съвременния танц. Идеята на проекта е ...

Kick-off meeting of the project “Dance Against Bullying”

On 12 and 13 November 2019 Association Euni Partners participated in the Kick Off Meeting of the #DAB project – Dance Against Bullying. The goal of the project is to tackle bullying behaviours among young people. For this to be done there going to be used tools of contemporary dance. …

bg_BG