Euni Partners
 

Сдружение “Юни Партнерс” с награда за приноси в сектора за учене на възрастни

От 7-и до 9-и октомври 2020 година Сдружение „Юни Партнерс“  участва в шестото издание на Националните дни за учене през целия живот.

По време на официалната церемония госпожа Илина Якова, председател на Сдружението, получи наградата за принос в сектора за учене на възрастни в категорията „Неправителствена организация“.

Сдружение бе отличено за своя принос в развитието на образованието за възрастни и за внедряването на иновативни методики и технологии за обучение в няколко направления: методики и инструменти за работа с лица със специални образователни потребности; повишаване дигиталните умения и уменията за дистанционно преподаване на началните учители; повишаване на цифровите умения на възрастни хора (65+).

Сдружение „Юни Партнерс” работи активно в сферата на обучението за възрастни в сътрудничество с РУО – Благоевград, училища, професионални гимназии и висши учебни заведения.

Between 7th – 9th October 2020, Association Euni Partners participated in the sixth edition of the National Days for Lifelong Learning.  

The president of the Association Ms Ilina Yakova received the award for contribution to the development of adult education and for the implementation of innovative teaching methods and technologies in several areas: methods and tools for working with people with special educational needs; enhancing digital skills and distance learning skills of primary teachers; raising the digital skills of older people (65+).

Euni Partners works actively in the field of adult education in cooperation with the Regional Directorate of Education – Blagoevgrad, schools, vocational schools and universities.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GB