Euni Partners
 

Представяне на проект “ААС@school for social inclusion” на Областен съвет за развитие – област Благоевград

На 11-и декември 2019 година Сдружение “Юни Партнерс” представи проект “ААС@school for social inclusion” на Областен съвет за развитие. Чрез проектът е разработена методика за работа с деца и възрастни с комуникативни нарушения. Чрез нея обучители, преподаватели и членове на семейството могат да помогнат на хората с комуникативни нарушения да научат как самостоятелно да се справят в училище, в ежедневни и в житейски ситуации.

Проектът е избран за добра практика на европейско ниво, а Сдружение “Юни Партнерс” е отличено за създаденото устойчиво сътрудничество между неправителствения сектор и регионалните институции в сферата на образованието. Проектът е изпълнен съвместно с “Регионално управление на образованието”- Благоевград и “Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование” – Благоевград.

Председателят на Сдружението – Илина Якова акцентира в презентацията си необходимостта от подобряване на образованието на децата и възрастните с специални образователни потребности и ползите от реализирането, интегрирането на ААС методиката в образователната система. 

Сдружение “Юни Партнерс” представи добрата практика в Европейския парламент и Европейската комисия на 4-и и 5-и декември 2019 година, което дава възможност тя да бъде приложена в по-широк европейски контекст.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+” на Европейския съюз, ключова дейност 2 – стратегически партньорства в училищното образование.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GB