Euni Partners
 
Пилотно обучение по проект CONNECTEDLEARNING@YW

Пилотно обучение по проект CONNECTEDLEARNING@YW

Сдружение “Юни Партнерс” проведе пилотно обучение по проект Connected Learning на 21-ви и 22-ри април 2021г.

В него взеха участие 20 души (младежи и младежки работници), разделени на две групи. Обучението започна с представянето на проекта, създадената платформа за електронно обучение (https://connectedlearningmap.com/) и учебни модули.

Основният фокус на обучението беше модулът Бюджет и бизнес планиране, разработен от Сдружение “Юни Партнерс”, чрез който нашите участници се запознаха с основите на бюджетирането и бизнес планирането. След това те имаха възможност да използват цялата предоставена информация да развият бизнес идея заедно и да я обсъдят, както помежду си, така и с обучителя.

Проектът има за цел да направи обучението достъпно за всички и да предостави на младите хора онлайн инструмент за лесен достъп до информация относно участието в различни програми, така че те да могат да развият своите умения и да подобрят възможностите си за работа.

Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм + на Европейския съюз, Ключово действие 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GB