Euni Partners
 
Обучение на начални учители по проект GoDigital

Обучение на начални учители по проект GoDigital

Сдружение “Юни Партнерс” проведе обучение по проект GoDIGITAL: Интегриране на мобилното обучение и надграждане на дигиталните умения на учителите: Наръчник за ефективни стратегии в началното училище. 

Обучението се проведе в Пето средно училище “Георги Измирлиев”, град Благоевград. Екипът на “Юни Партнерс” преподаде на началните учители два от петте модула, разработени по проекта – Интернет и Инструменти и приложения. Чрез обучението преподавателите придобиха нови знания в работата с ИКТ и обогатиха досегашния си опит в създаването на по-атрактивен учебен процес.

За всички модули (Уеб дизайн, Система за управление на обучението, Хардуер, Интернет, Инструменти и приложения) може да намерите подробна информация на http://teachersgodigital.eu/

Ако сте начален учител и искате да надградите своите дигитални умения може да се запишете за нашите безплатни онлайн курсове в платформата на GoDIGITAL: http://moodle.teachersgodigital.eu/

Партньори по проекта: координатор- Społeczna Akademia Nauk (Полша); Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Crete (Гърция), Emphasys Centre (Кипър), Scuole Paritarie dell’Istituto delle Maestre Pie dell’Addolorata (Италия) и Fundacja Zaufania Społecznego PUBLICA FIDES (Полша).

Проектът е съфинансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GB