Euni Partners
 

Наръчник с добри практики Marielle

Наръчник с добри практики за работа с жени жертви на насилие, жени, изложени на риск от маргинализация, жени изложени на риск от социално изключване. Може да изтеглите наръчника безплатно от връзката по -долу !!

📣 Книжката включва няколко методологии, насочени към обучители, социални работници, терапевти и други експерти, работещи с жени, жертви на насилие, жени, изложени на риск от маргинализация и дискриминация между половете, жени изложени на риск от социално изключване. Целта на представените методологии е да повлияе на нивата на овластяване на тези жени и по този начин да им помогне да вземат по активна ролята в обществото и да подобрят живота си като цяло.

📣 Първата практика има за цел да подкрепи жените и да им помогне да идентифицират, подобрят и използват вече придобитите от тях умения, и да ги насърчи да придобият нови знания и умения, за да влязат на пазара на труда.📣 Вторият метод има за цел да подкрепи жените, от едната страна да преминат през емоциите си, като ги идентифицират и изследват, и след това изразят, използвайки експресивни движения, а от другата страна – да се изгради чувство на доверие и единство сред тези жени, да се насърчи и повиши самочувствието и увереността им, овластяването, съпричастността и връзката, като поставя жените в различни роли.

📣 Третият метод използва арт терапия като средство за ангажираност и инструмент, чрез който жените да подобрят своето самопознание, като същевременно изграждат повече самочувствие и укрепват личните си връзки.

📣 Тези добри практики са резултат от три години изследвания, проведени от партньорите на проекта, и техният опит с методите. Практиките, които ще намерите в наръчника се оказаха много ефективни и показаха положителни резултати при прилагането им.

Можете да изтеглите наръчника безплатно от връзката по -долу !!https://eunipartners.com/…/08/Booklet-Marielle-Final.pdf…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GB