Euni Partners
 
Заседание на Областната координационна група за учене през целия живот за област Благоевград

Заседание на Областната координационна група за учене през целия живот за област Благоевград

На 08.12.2022г., Сдружение „Юни Партнерс“ взе участие в заседание на Областната координационна група за учене през целия живот за област Благоевград.

Областната координационна група за учене през целия живот съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда консултации между областната администрация, органите на местно самоуправление, териториалнитеадминистративни структури, социалните партньори и неправителствени организации за реализиране на областната политика за учене през целия живот.

Представени бяха добри практики за учене през целия живот от Илина Якова, председател на Сдружение „Юни Партнерс“, което работи за насърчаване и разширяване на сътрудничеството между академичните среди, бизнеса, институциите и учебните заведения. Организацията е посланик за България на Европейската асоциация за местна демокрация, разработва и прилага иновативни обучителни методики и инструменти, и работи за модернизирането на образованието ивключването на обучаеми със специални образователни потребности.

Членовете на координационната група се запознаха с добрите практики в обучението на възрастни: „The Third Reading Age” – образователен проект, който е създал обучителна методика и инструменти за работа с възрастни обучаеми (65+); „SMELT” – образователен проект за работа с хора в риск, целящ повишаване на уменията за намиране на работа и професионална реализация; “MIND-SET – Разработване и прилагане на иновативни практики за преподаване на предприемаческо мислене” – образователен проект за придобиване на знания и умения за създаване и управление на бизнес; „Дигитални инструменти за лица със специфични обучителни трудности” – целящ модернизиране на образованието на лица със СОТ; „ECO CHEF ” – образователна инициатива, насочена към млади предприемачи в хранително-вкусовата сферата; „AAС в училище за социално включване” – обучителна методика и инструменти за работа с обучаеми със СОП, базирани на алтернативна и аугментативна комуникация и „Дигитални умения за учители” – програма за учители за работа в електронна среда.

Областен информационен център – Благоевград

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GB