Euni Partners
 

Младежки посланици по проекта RAYSE

На 29-и януари 2020 г. Сдружение “Юни Партнерс” проведе онлайн събитие за популяризиране на проекта RAYSE, чиято цел е да даде повече гласност на младежите от второ поколение с мигрантски произход. Имахме удоволствието да представим българските младежки посланици и им дадохме възможност да споделят своите възгледи ...

Проект RAYSE: Финална конференция в Брюксел

Младежките посланици на RAYSE -Raising Awareness of Youth Europeans of Second Generation with migration background(Повишаване на осведомеността на младите европейци от второ поколение с миграционен произход) представиха своята визия за бъдещето на второто поколение младежи в Европа в Европейския парламент. Заключителната конференция и международното събитие на проекта RAYSE събра партньорите по проекта, заедно с шестима млади хора от всяка страна от второ поколение мигрантски произход в Брюксел...

RAYSE Initiative on 27th September in Brussels

The initiative “Rayse: A European Project on Active EU Citizens of a Second Generation with a Migration Background” will be held on 27 of September in Brussels at MUNDO B (BIB Room). The event will be moderated by Abbas Armut (BELLERASM and TIA FORMAZIONE) and will be attended by Ines …

Project RAYSE – Event in Blagoevgrad

  On 9th May 2019, Association Euni Partners gathered young people living in Bulgaria, who have parents from countries outside the EU. The meeting aimed to promote active citizenship, the EU values, as well as the dialogue in the field of youth. It was organised in the scope of the …

ВТОРОТО ПОКОЛЕНИЕ В ЕВРОПА, КАКВО Е НЕОБХОДИМО ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ

През последните години десетки хиляди мигранти, включително деца и младежи, пристигнаха в Европа, търсейки по-светло бъдеще. Те представляват важна част от нашето общество, която поне в краткосрочен и средносрочен план ще се увеличава, независимо от демографския спад в Европа. Новопристигналите се присъединяват към мигрантите, които вече са се установили и …

Kick-off meeting of the Project RAYSE

Kick-off meeting of the RAYSE project – Raising Awareness of Youth Europeans of Second Generation with migration background Association Euni Partners took part in the first international meeting of the RAYSE project on 17-19 January, held in Amsterdam.Project coordinators and representatives of all partners gathered to lay the foundations for …

RAYSE

RAYSE: Raising awareness of youth Europeans of second generation with migration background. The Project is funded Erasmus+ Programme, Key Action 3 – . The project focuses on youth participation in the promotion of active citizenship, it emphasizes on  youngsters’ social inclusion and contribution to the development of democracy. Based on …

bg_BG