Euni Partners
 

Втори уъркшоп по проект Become who You are

Между 12-ти и 14-ти септември в град Благоевград беше проведен вторият уъркшоп на тема “Открий истинското си Аз”, организиран от Сдружение Юни Партнерс. В събитието взеха участие 9 младежи, между 16 и 19 години, които поеха съвместно по едно пътешествие към...

Първи уъркшоп по проект Become who You are

Сдружение Юни Партнерс проведе уъркшоп на тема “Открий истинското си Аз” в град Благоевград, между 17-ти и 19-ти юли. Участниците (младежи на възраст между 16 и 19 години) успяха да открият много вълнуващи истини за себе си, благодарение на специално подбрани методики за себереализация...

Първа среща по проект Become who YOU are(Превърни се в това, което си)

Стартовата среща по проекта се проведе онлайн на 16 декември. По време на събитието партньорите разгледаха основните моменти на проекта, поставените цели и очакваните резултати. По-късно бяха обсъдени и планирани първите задачи и дейности, които трябва да бъдат изпълнени. Проектът „Превърни се...

Become who YOU arе

The BeYOU project aims to structure an educational, vocational and social orientation for young people (between 16 and 25 years old) through a coaching course capable of providing them with the tools to focus on themselves and their personal and professional future. The project aims to create a cohesive intersectional …

bg_BG