Euni Partners
 
7th Event – International Event: NEETs and Young Social Inclusion: Taking the Initiatives

7-мо Международно събитие: NEETs и младежко социално включване: Поемане на инициативи

Асоциация Юни Партнерс беше домакин на 7-то международно събитие по проект IN NEET в Благоевград, България на 29-ти, 30-ти и 31-ви март 2023г.

По време на събитието г-жа Станислава Поповска – Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта – Благоевград” представи държавните политики за справяне с младежката безработица: Инструмент на държавата за заетост и нови възможности за себереализация. Г-жа Вероника Величкова – главен юрисконсулт, отдел „Финансово-стопанска дейност, персонал и правно обслужване” в Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Благоевград представи програмите за заетост, курсовете за квалификация и услугите за младежка заетост.

Възможностите за взаимодействие между всички заинтересовани страни за привличане на младите хора към гражданския, икономически и политически живот в България бяха обсъдени от г-жа Миглена Бачева, главен експерт – област с административен център – Благоевград.

 Участниците бяха запознати с Народните читалища – най-старата културна институция, елемент от общността за съхраняване, възпитание и развитие от г-жа Румяна Ангелова и г-жа Биляна Ванчева – Регионален експертно-консултантски и информационен център – читалища, Министерство на културата. Г-жа Миглена Михайлова, Сдружение „L.I.D.E.R.“ представи потенциала на ромската общност на пазара на труда. 

 За да ангажира младите хора за инициативата за промяна отдолу нагоре „Овластяване на младежите“, Илина Якова организира ролева игра, базирана на OST – методи на участие. В резултат на това младежите, заедно с представителите на партньорите по проекта и на местните и регионални институции дефинираха основните проблеми и предложиха решения за подобряване на младежката заетост. Участниците посетиха град Сандански, където бяха посрещнати от кмета на общината г-н Атанас Стоянов и неговия екип, които представиха добри практики за привличане на млади хора на пазара на труда – възможности за реализация в общината, ориентирани към туризма и селското стопанство. Партньорите по проекта проучиха добри практики и добри примери на млади предприемачи в най-малкия град музей в България – Мелник.

Координатор на проекта: Община Алимос – Гърция https://www.alimos.gov.gr/…/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA…/

Партньори:

Асоциация Юни Партнерс – България https://eunipartners.com/en_gb/

Община Атиену – Кипър https://www.athienou.org.cy/

Municipality of Santa Pola – Испания https://www.santapola.es/

Associazione 2050 – Италия https://www.2050.it/

Youth Center Velenje, culture, and education – Словения http://www.mc-velenje.si/

Asociatia se poate – Румъния https://asociatiasepoate.ro/

Асоциация Dica Onlus – Италия http://www.dicaonlus.it/?l=it

Проектът е съфинансиран от програма „Европа за гражданите“ на Европейския съюз, Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие.

One comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BG