Euni Partners
 

Младежки посланици по проекта RAYSE

На 29-и януари 2020 г. Сдружение “Юни Партнерс” проведе онлайн събитие за популяризиране на проекта RAYSE, чиято цел е да даде повече гласност на младежите от второ поколение с мигрантски произход. Имахме удоволствието да представим българските младежки посланици и им дадохме възможност да споделят своите възгледи ...

bg_BG